Staršovstvo v otázkách a odpovědích

Následující řádky jsme sepsali pro denominační časopis Brána, který je uveřejní ve svém listopadovém vydání (2021). 

Jde o bližší představení litvínovského staršovstva.

Na otázky odpovídal bratr Hynek Jindra.


Můžete nám představit litvínovské staršovstvo?

Naše staršovstvo je v současné době bez kazatele. Odcházející kazatel bratr Libor Trousil již od začátku roku 2021 slouží v CB Most a do konce tohoto roku zůstává administrátorem našeho společenství. Nový kazatel bratr Tomáš Holubec k nám nastoupí v lednu 2022. Naše staršovstvo je čtyřčlenné s jedním poradním hlasem. Hospodářem sboru je bratr Filip Šimmer, který začal dálkově studuvat ETS. Dále jsou členy staršovstva bratr Daniel Šimmer, který je vedoucí v oblasti chval a sborové misie a bratr Jiří Bidrman, který také slouží v oblasti chval a je vedoucím na stanici CB-Bílina. Na staršovstvo byl také přizván bratr Luboš Eger jako poradní hlas. Já zastávám funkci místopředsedy staršovstva a současně jsem správcem stanice CB-Bílina, sloužím ve chválách a studuji dálkově ETS. Všichni se střídáme ve službě slovem na nedělních bohoslužbách.

Čemu věnujete největší pozornost, co jsou vaše priority, oč nejvíce usilujete a zápasíte?

Jako společenství jsme prošli mnohaletým procesem obnovy a stejně jako všichni, dobou kovidovou. Tato období nás vedla ke znovunastavení priorit, kterým se chceme věnovat. Soustředíme se na oblast vedení dětí, dorostu a mládeže, oblast misie a formu bohoslužby. Ještě před pandemií jsme přijali nabídku Tomáše Grulicha a zavedli jsme mini-skupinky (tzv. triády), které nám byly pomocí především v době uzavření církví v kovidovém období. V době pandemie (kromě doby tvrdého lockdownu) se staly v podstatě jedinou možností přímého sborového společenství, kde si členové sboru mohli společně číst Bibli, modlit se, sdílet se a pastoračně si sloužit. Zpětně vidím zavedení mini-skupinek jako prorocké rozhodnutí. Další věc, o kterou usilujeme je být otevřenou a srozumitelnou církví, proto jsme již před pár lety zahájili stavební rekonstrukce a úpravy našich sborových budov (v Litvínově a v Bílině), upravili jsme průběh i formu nedělní bohoslužby a založili Mediální tým jako novou formu služebnosti, který se stará o medializaci našich akcí, o jejich nahrávání i přenosy, sociální sítě a sborové stránky. Do této služby jsou zapojeni hlavně dorostenci a mládežníci. Díky medializaci se také snažíme o určitou novou formu srozumitelnosti směrem ven.

Jak často se scházíte, jak dlouho trvá obvyklé setkání, kdo ho vede? 

Setkáváme se minimálně 3x v měsíci a z toho 1x měsíčně s administrátorem bratrem Liborem Trousilem. Snažíme se, aby setkání staršovstva nebyly delší než 3 hodiny (od 19:00 - do 22:00). Ve vedení se střídáme. Ten kdo vede, připravuje témata a moderuje průběh staršovstva.

Co to pro vás osobně znamená, být členem staršovstva, obohacuje vás to, zatěžuje a co vám dělá největší radost? 

Toho, že jsem členem staršovstva, si vážím, setkávání mě obohacují a s bratry se setkávám rád. Jsem vděčný za otevřené vztahy, které máme a i za to, že s bratry nevedeme nějaké vnitřní boje, jak se možná někde děje. Vážíme si jeden druhého, i když spolu samozřejmě ne vždy souzníme. Hledat jednotu je někdy těžké (asi jako běžně jinde) a k některým rozhodnutím se musíme skutečně "dopracovat". A co mi dělá největší radost? Protože jsme v současné době bez kazatele, musíme se dělit o mnohé povinnosti a zodpovědnosti, které běžně leží na kazateli. Radost mi dělá právě ochota i vstřícný přístup všech bratří ze staršovstva. Myslím, že nás tento přístup víc propojuje a prohlubuje naše vzájemné bratrské vztahy.  

Co je pro vás nejtěžší, prožili jste někdy bezradnost, smutek a třeba nejistotu ve svém rozhodování? V čem konkrétně? 

Určitě jsme takové chvíle zažili. Například stále prožíváme smutek z odchodů některých lidí, kteří naše společenství v minulosti opustili (nebo i nedávno během kovidu). Také nás tíží stálý zápas některých sborovníků v oblasti nemocí, osobních těžkostí a trápení, nebo nevěřících partnerů a blízkých.

Co považujete za nejdůležitější ve spolupráci kazatele se staršími? 

Jsou to především přátelské bratrské vztahy, spojené se vzájemnou úctou a to i tehdy, když vnímáme věci jinak a rádi bychom něco jiného. Vážím si ochoty spolu hledat před Bohem a neprosazování vlastního vidění věcí za každou cenu. Někdy je však potřeba jasně rozhodnout i přesto, že spolu ne ve všem souhlasíme a tehdy si cením, když si straší společně s kazatelem vzájemně kryjí záda. Nejhorší je arogance, nedůvěra a pomluvy, nicméně zpětnou vazbu potřebujeme všichni a o tu jistě stojíme.