Stanice Bílina

Rádi bychom vám představili stanici v Bílině, která spadá pod mateřskou loď Církve bratrské v Litvínově. Tato misijní stanice byla založena roku 1996 společenstvím Církve bratrské Teplice.

Stanice byla a je otevřeným společenstvím pro věřící a hledající. V současné době se scházíme na pravidelných bohoslužbách každou neděli od 17:30 hod a také první středu v měsíci na domácí skupince ve stejném čase. Zde si povídáme, modlíme se jeden za druhého, studujeme a diskutujeme nad Božím slovem.

Kromě těchto setkání se snažíme být povzbuzením a službou pro své okolí, proto máme snahu rozdávat radost i pomoc. Naší silnou stránkou je hudba, sám Pán zde povolal a dal dohromady hudebně obdarované lidí. Často se scházíme, abychom nacvičovali písně a křesťanské chvalozpěvy a i jinak rozvíjíme aktivity spojené s hudbou.

Stále máme chuť pracovat na srozumitelnosti, abychom Boha lépe "představili" lidem, kteří ho ještě neznají. Líbí se nám rozmanitost a krása, která vychází z kreativity našeho Boha Stvořitele a milujeme život. Věříme v Boha, Ježíše Krista Syna Božího i v Ducha svatého.

Zajímá-li vás, jak to u nás vypadá a máte-li chuť i čas, tak nás prosím kontaktujte.

Budeme moc rádi, když se přijdete podívat na naše bohoslužby. Pokud je vám bližší individuální setkání s vedoucím místní stanice s Jiřím Bidrmanem, nebo se správcem Hynkem Jindrou, můžete nás kontaktovat na níže uvedených číslech:

Kontakty:

Vedoucí stanice: Jiří Bidrman tel.č. 724 124 401

Správce stanice: Hynek Jindra tel.č. 728 531 761

Správce stanice Bílina Hynek Jindra s manželkou Karlou