Stanice Bílina

Rádi bychom vám představili stanici v Bílině, která spadá pod mateřskou loď Církve bratrské v Litvínově. Tato misijní stanice byla založena roku 1996 společenstvím Církve bratrské Teplice.

Stanice byla v podstatě vždy otevřeným společenstvím pro věřící a hledající. V současné době se scházíme na pravidelných bohoslužbách každou neděli od 17:30 hod. Zároveň se minimálně 1x týdně scházíme na tzv. skupince, kde si povídáme, modlíme se jeden za druhého a studujeme a diskutujeme nad Božím slovem.

Kromě těchto setkání se snažíme být povzbuzením a službou pro své okolí, proto máme snahu rozdávat radost i pomoc. Naší silnou stránkou je hudba, sám Pán zde povolal a dal dohromady hudebně obdarované lidí. Často se scházíme, abychom nacvičovali písně a křesťanské chvalozpěvy a i jinak rozvíjíme aktivity spojené s hudbou. V současné době využíváme čas protiepidemických opatření a točíme videa do online bohoslužeb. Stále máme chuť pracovat na srozumitelnosti, abychom Boha lépe "představili" lidem, kteří ho ještě neznají. Líbí se nám rozmanitost a krása, která vychází z kreativity našeho Boha Stvořitele a milujeme život. Věříme v Boha, Ježíše Krista Syna Božího i v Ducha svatého.

Zajímá-li vás, jak to u nás vypadá a máte-li chuť a čas, tak nás prosím kontaktujte. 

Budeme moc rádi, když se přijdete podívat na naše bohoslužby (v současné době po domluvě s ohledem na protiepidemická opatření).

Máte také možnost individuálního setkání s vedoucím místní stanice s Jiřím Bidrmanem, nebo se správcem Hynkem Jindrou, který se svou manželkou žijí přímo na stanici CB v Bílině.

Kontakty:

Vedoucí stanice: Jiří Bidrman tel.č. 724 124 401

Správce stanice: Hynek Jindra tel.č. 728 531 761

Správce stanice Bílina Hynek Jindra s manželkou Karlou