Dorost

Sezóna 2021/22 úspěšně zakončena!

Společným výjezdem na táborovou louku jsme úspěšně zakončili sezónu 2021/2022.

25.06.2022 

Letos jsme se zabývali biblickými příběhy.
Věnovali jsme se těm notoricky známým a snažili se dívat se na ně z nového pohledu.
Zároveň jsme se děti trochu potrápili nezvyklými analytickými metodami studia Bible:
U některých příběhů jsme se zaměřili na jednotlivá slova, někde jsme porovnávali texty různých evangelií a hledali důrazy a rozdíly.
Speciální péči jsme věnovali orientaci v Bibli a učení se nazpaměť, jak jdou knihy po sobě.

Z každého příběhu jsme si odnesli dvě poučení, pokud možno taková, která by člověka nenapadla při prvním čtení. Nemusím dodávat, že takový přístup k biblickým příběhům byl velice zajímavý a poučný i pro vedoucí. 

První pátky v měsíci, kdy byl dorost kratší, jsme věnovali pravidelným opakováním. Oblíbili jsme si hru Riskuj, v závěru roku jsme se snažili děti vést spíše k tomu, umět biblické příběhy aplikovat do praktického života. V rámci dorostových her jsme si pak mohli prověřit, zda křesťanské hodnoty děti uplatňují i v praxi (přát druhému vítězství, nepodvádět, dát druhému přednost, nebýt sobecký). Netřeba zmiňovat, že stále je na čem pracovat :-)

Závěrečná brigáda na dorostové cestě se také vyvedla. Sešlo se nás dost, počasí nám přálo a práce jsme udělali hodně.

Ještě postavit a tábor může začít!


31.05.2022

Video z našeho dubnového výjezdu na akci zvanou Biblická stezka.


Smysl dorostu

* Smyslem dorostu je učit děti chodit do sboru (shromáždění) a najít svůj vztah ke Kristu, ke sboru a připravovat je na přechod do mládeže.

* Smyslem dorostu je nabídnout zdravou křesťanskou protiváhu trávení času v církvi, neboť děti jsou mnoho času ve škole, na kroužcích či v jiném nevěřícím prostředí.

* Smyslem dorostu je také vést děti k odpovědnosti za celek. Součástí toho je i rozpoznávat podněcovat a cíleně podporovat službu druhým.

* Pro děti je dorost místem, kde se pomocí zážitků učí základní křesťanské hodnoty, především v oblasti chování k vrstevníkům, k autoritám a obecně k bližnímu svému.


Kdo k nám chodí?

Člen dorostu - členem dorostu je ten, kdo naplňuje níže uvedené podmínky:

A. Chodí do 5. ročníku základní školy, nebo do prvního cyklu víceletých gymnázií (prima - kvarta)

B. Děti, kterým je udělena výjimka - docházely pravidelně na dorost v sezóně 2018 /2019.

C. Je dítětem sboru - je tak veden v evidenci.

D. Není dítětem sboru, ale dochází více méně pravidelně a nemá problém s duchovní výchovou.

Host dorostu - kamarád, spolužák, návštěva


Video z tábora 2021

Těšíme se na vás letos!