Dorost


Scházíme se každý pátek v 17:00 hod v Centru Noemi. Dorost je určen pro děti druhého stupně ZŠ.


Rok 2023

Druhý půlrok tohoto školního roku bude zaměřen na jednoduchou věc:

Dej přednost v jízdě.

Pokládej druhého za přednějšího než sebe.

Ne proto, že jsi slabý, zbabělý nebo ignorant. Ne proto, že nenacházíš vhodné argumenty a necháš se druhými převálcovat. Ale proto, že je to něco, čím se jako křesťan odlišíš od okolního světa. Na ohledy na druhé totiž není svět zvyklý. Svět má ramena a tvrdé lokty, nosí se bezohlednost a sobectví. O to víc v dnešní chaotické vřavě vyniknou slova Pána Ježíše o lásce k druhým, o trpělivosti a o snášení slabostí těch, kteří neunesou tolik co my.

To je zpráva, na kterou bychom se rádi tento půlrok zaměřili. Bible je plná příběhů - známých i neznámých, krátkých a dlouhých, jednoduchých i komplikovaných. Ve většině z nich nalezneme nějaký aspekt mezilidských vztahů. Chceme v nich hledat Boží charakter a Jeho plán pro naše životy. Chceme se učit, jak žít tak, aby na nás byla vidět Jeho láska.

A věříme, že to je cesta, která udělá svět i nás samotné lepšími.


Smysl dorostu

* Smyslem dorostu je učit děti chodit do sboru (shromáždění) a najít svůj vztah ke Kristu, ke sboru a připravovat je na přechod do mládeže.

* Smyslem dorostu je nabídnout zdravou křesťanskou protiváhu trávení času v církvi, neboť děti jsou mnoho času ve škole, na kroužcích či v jiném nevěřícím prostředí.

* Smyslem dorostu je také vést děti k odpovědnosti za celek. Součástí toho je i rozpoznávat podněcovat a cíleně podporovat službu druhým.

* Pro děti je dorost místem, kde se pomocí zážitků učí základní křesťanské hodnoty, především v oblasti chování k vrstevníkům, k autoritám a obecně k bližnímu svému.


Kdo k nám chodí?

Člen dorostu - členem dorostu je ten, kdo naplňuje níže uvedené podmínky:

A. Chodí do 5. ročníku základní školy, nebo do prvního cyklu víceletých gymnázií (prima - kvarta)

B. Děti, kterým je udělena výjimka - docházely pravidelně na dorost v sezóně 2018 /2019.

C. Je dítětem sboru - je tak veden v evidenci.

D. Není dítětem sboru, ale dochází více méně pravidelně a nemá problém s duchovní výchovou.

Host dorostu - kamarád, spolužák, návštěva


Video z tábora 2021

Těšíme se na vás letos!