Dorost

Aktuality 2021

V letošním roce se budeme zabývat biblickými příběhy.

Každý pátek, kromě prvního pátku v měsíci, si povíme jeden biblický příběh a zodpovíme si následující otázky:
- Co si z příběhu můžeme odnést pro náš život? 
- Jaká další tajemství, na první pohled ne úplně viditelná, se v příběhu skrývají?

První pátek v měsíci je dorost kratší, v půl sedmé děti odejdou na společný večer chval se sborem a v rámci programu se soustředíme na opakování dosud probraných příběhů.

V novém roce pokračujeme tématy z Nového Zákona:

Smysl dorostu

* Smyslem dorostu je učit děti chodit do sboru (shromáždění) a najít svůj vztah ke Kristu, ke sboru a připravovat je na přechod do mládeže.

* Smyslem dorostu je nabídnout zdravou křesťanskou protiváhu trávení času v církvi, neboť děti jsou mnoho času ve škole, na kroužcích či v jiném nevěřícím prostředí.

* Smyslem dorostu je také vést děti k odpovědnosti za celek. Součástí toho je i rozpoznávat podněcovat a cíleně podporovat službu druhým.

* Pro děti je dorost místem, kde se pomocí zážitků učí základní křesťanské hodnoty, především v oblasti chování k vrstevníkům, k autoritám a obecně k bližnímu svému.


Kdo k nám chodí?

Člen dorostu - členem dorostu je ten, kdo naplňuje níže uvedené podmínky:

A. Chodí do 5. ročníku základní školy, nebo do prvního cyklu víceletých gymnázií (prima - kvarta)

B. Děti, kterým je udělena výjimka - docházely pravidelně na dorost v sezóně 2018 /2019.

C. Je dítětem sboru - je tak veden v evidenci.

D. Není dítětem sboru, ale dochází více méně pravidelně a nemá problém s duchovní výchovou.

Host dorostu - kamarád, spolužák, návštěva


Video z letošního tábora 2021

Těšíme se na vás příští rok1