Nedělní škola pro děti

Každou neděli během bohoslužby


Lukáš 18:16  

Ježíš řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království."


Nedělní škola neboli "nedělka" je setkávání dětí od 3 do 12 let, které se odehrává v průběhu nedělní bohoslužby. Cílem nedělky je seznamovat děti s biblickými pravdami způsobem odpovídajícím jejich věku. S dětmi čteme biblické příběhy, které občas herecky nebo výtvarně ztvárňujeme. Hrajeme tematické hry, učíme se některé významné biblické verše nazpaměť. Povídáme si o tom, jak Bibli rozumíme a co se z ní můžeme naučit. Společně s dětmi se modlíme, aby nás Bůh vedl a pomáhal nám jednat správně v různých životních situacích.

Každé setkání trvá cca 30 - 45 minut a probíhá v období celého školního roku v nedělkové místnosti v prvním patře sborového domu Noemi. V současné době je v našem týmu pět dobrovolnic spolu s pěti pomocníky z řad mladých teenagerů.