Modlitební úterky

List Jakubův, 5:16
Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.