Miniskupinky

Koncept miniskupinek neboli triád není původně náš.

Nechali jsme se jím inspirovat na sborové dovolené, kdy s námi pár dní strávil Tomáš Grulich z Prahy a vyprávěl nám o tom, jak se církev dělá u nich.

Do nedávna jsme se setkávali ve skupinách po třech a více lidech, vždy podle místa bydliště. Byli jsme takhle na sebe zvyklí, vždyť domácí skupinky fungovaly už od devadesátých let!

Na podzim roku 2020 byly ale zajeté domácí skupinky rozpuštěny a my jsme se zase nově seskupili. Tentokrát po dvou až třech lidech a nikoliv již podle místa bydliště (i když i to tam trochu hraje roli), ale hlavně podle tématu, kterému se skupinka bude věnovat.

Jednotlivé skupinky se scházejí opět v domácnostech ve frekvenci většinou jednou za dva týdny. Základní počet lidí je tři, místo je ale ještě pro jednoho, kdyby měl o účast zájem někdo z přátel, sousedů nebo jiných hostů.

Základní myšlenka, i když nikoliv dogma je, že se scházejí zvlášť muži a zvlášť ženy.

Po jednom roce by se miniskupinky měly obměnit, protože ale tento rok výrazně ovlivnila pandemie, je možné, že si tento interval prodloužíme.


Matouš 18,20

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. 


Miniskupinka Biblické ženy

Scházíme se v Hoře Svaté Kateřiny ve třech, setkáváme se každé druhé úterý.

Společně se věnujeme studiu knihy Biblické ženy - na každém setkání probíráme jednu kapitolu.

Starý zákon je plný příběhů. Některé jsou popsány malým písmem na několika stránkách, jiné jsou stručnější a někdy je celý život člověka zachycen jen pár slovy.

Přesto se dá i z omezeného obsahu mnoho vytěžit. Proč se postavy zachovaly tak, jak se zachovaly? Jak se asi cítily? Jaké důsledky svého jednání nesly?

Samozřejmě jsou okamžiky, kdy s autorovou interpretací příběhu nesouhlasíme. Často si ale uvědomujeme velký přesah textu do našeho života. Co nás na tom mimo jiné baví je, že se na hodinku zastaví čas, my nikam nespěcháme, neděláme nic okolo, prostě sedíme spolu a povídáme si a snažíme se objevit tajemství, skrytá mezi řádky. 

Kromě toho navzájem sdílíme své životy a modlíme se jedna za druhou a za naše často nelehké životní zápasy.Janovská miniskupinka

Scházíme se od září roku 2020 v Lounici nad Janovem.

Jsme tři ženy, každá trochu jiná, ale přesto máme mnoho společného. Jsme manželky, mámy od rodin, pojí nás mnoho podobných radostí i starostí. Ale především všechny věříme, že nade vším, co prožíváme, stojí Pán Ježíš Kristus a Jeho slovo - Bible. 

Na našich setkáních si povídáme, modlíme se a společně hledáme, jak ještě více aplikovat Boží pravdy v různých oblastech našeho života. 

Ačkoli je nám spolu dobře, nechceme být jen uzavřenou skupinkou a rády mezi sebou přivítáme další ženu, která by se k nám chtěla připojit.
Skupinka Učednictví v Litvínově

Vstupovali jsme do triády s tím, že chceme mít otevřené přátelské vztahy, sdílet se, co prožíváme, povzbuzovat se, být k sobě pravdiví, otevření v lásce a úctě. A to se děje. Modlíme se také spolu za sebe navzájem, za naše příbuzné, za kolegy v práci, za náš národ.

Dost často se v tomto období kvůli koronaviru setkáváme na zoomu nebo whatsappu dvakrát týdně. V pondělí večer vždy přes whatsapp půlhodinu k modlitbám a ve středu osobně nebo online na hodinu a půl ke sdílení z vlastního studia Písma, učíme se verše zpaměti a opakujeme si je při setkání, hovoříme o tom, co jsme přes týden prožili. Společně probíráme studijní materiál Učednictví 21.století, který nás inspiruje k hlubšímu vztahu k písmu, modlitbě, společenství církve a uvidíme, co nás ještě čeká. Hledáme také v jaké oblasti nás chce Pán Bůh posunout.

Rádi bychom během příštího roku k sobě někoho přizvali, kdo by pro nás byl dalším zbohacením.
Skupinka maminek

Jsme maminky, které se scházejí jednou za čtrnáct dní v budově Církve bratrské v Litvínově. Setkáváme se buď dole v místnosti pro maminky vedle hlavního sálu, nebo i venku. Prostě podle možností. 

Dohodly jsme se na tématu Budování maminek a četba knihy Děti a pět jazyků lásky od Garyho Chapmana a Rosse Campbella. Tato kniha nás motivuje vychovávat naše děti v lásce, podle jejich pěti potřeb. 

Dále jsme se rozhodly společně přemýšlet nad knihou Jak vychovat děti a nepřijít o rozum od Kevina Lemana. Modlíme se jedna za druhou, podle našich potřeb. Sdílíme své zážitky i všední postřehy a motivujeme se navzájem i v tématech, vztahujících se k manželství. 

Naše víra je upnuta na Ježíše a věříme, že právě v našich slabostech se projevuje Jeho síla.


Miniskupinka Pod Kapotou

Naše miniskupinka se skládá ze tří lidí. 

Setkáváme se každou sobotu a čerpáme z knihy Pod Kapotou

Ve vedení miniskupinky se střídáme, společně se modlíme a chodíme spolu na vycházky, při nichž si povídáme a modlíme se. Našim cílem je přibrat do naší party někoho z nevěřících. 

Na miniskupince mě nejvíce baví, že se společně zabýváme otázkami jak z knihy Pod Kapotou, tak z Bible. Je to velmi dobrý čas, kde můžete debatovat o Bohu s přáteli, blízkými apod. A zároveň si můžete utužit vztah s Bohem a navzájem.