Znamenitá žena

21.04.2021

Peace Martha, 2009

Chcete v souladu s Biblí zvládat obtížné životní situace jako jsou konflikty, hněv, osamělost, zármutek, strach.