Víra usilující rozumět

22.04.2021

Daniel L. Migliore, Mlýn, 2009

Úvod do křesťanské teologie.
Tato kniha je jedním z nejpřístupnějších úvodů do křesťanské teologie. Nabízí vhled do reformované tradice a současně je ukázkou, jak se dnešní teologie potýká s otázkami, které na nás doléhají.