Marnotratný Bůh

22.04.2021

Timothy Keller, Triton, 2011

Jak uzdravit srdce křesťanské víry
Newyorský kazatel a spisovatel Timothy Keller využívá Ježíšovo podobenství o starším a mladším bratrovi k ilustraci dvou základních cest, po nichž se lidé pokoušejí jít za naplněním: cesty mravního konformismu (starší bratr) a cesty sebeobjevování (mladší bratr). Každá z nich působí jako brýle se specificky zabarvenými skly, skrze něž pozorujeme život, nebo jako paradigma, na jehož základě obecně formujeme svoje porozumění světu kolem nás. Každá z nich představuje metodu nalezení osobní důležitosti a ceny, metodu pojmenování nešvarů světa. Čtenáře možná překvapí, že každá z nich představuje popření samotné podstaty křesťanské víry. Na jediném Ježíšově podobenství Keller přesvědčivě vysvětluje, co je - bez ohledu na příslušnost k té které církvi - jádrem pravého křesťanství.


Timothy Keller (* 1957) je americký teolog, pastor a křesťanský apologeta, široce respektovaný v křesťanských církvích a denominací po celém světě. Je autorem řady knih, z nichž některé se staly nejen v USA opravdovým bestsellerem. V roce 1989 založil v New Yorku církev Redeemer Presbyterian Church, kterou dnes navštěvuje před 5 000 lidí. Misie a křesťanský život v městském prostředí je pro Kellera tématem, na které klade velký důraz. Je také vedoucím a zakladatelem hnutí Redeemer City to City, které pomohlo během posledních 10 let založit přes 250 místních církví v různých světových metropolích.