Každý někdy uvažuje o Bohu

19.03.2021

O tom, jestli existuje něco nad námi, přemýšlel už snad každý.
Vždyť se stačí v létě podívat na noční oblohu a tato otázka se přímo nabízí.
Někdo to nazývá Vyšší mocí, někdo říká jen Něco a někdo se upíná k různým bohům, tak jak je popisují nejrůznější náboženství.

Stejně tak se asi každému z nás stalo, že se v nějaké vypjaté životní situaci začal spontánně modlit.

Někdy se modlíme, někdy i Bohu něco slibujeme. "Pane Bože, jestli se tohle stane, tak...." (doplň dle vlastního uvážení. Už nebudu nikdy zlobit, už po tobě nebudu nikdy nic chtít, dám peníze na charitu, ....).

Do jaké míry si na své sliby později vzpomeneme, to je věc jiná. Stejně jako je věc jiná, jestli naše prosby Bůh vyslyší, a pokud se opravdu naše přání splní, zda to byl skutečně On, kdo se o to postaral.

To totiž nemůžeme nikdy s jistotou říct. Někdy to opravdu vypadá, že by se daná věc vyřešila i bez nějaké modlitby nebo Božího zásahu.

My křesťané věříme, že Bůh je jen jeden, a že je možné se o Něm něco dozvědět. Zdrojem informací o Bohu je Bible, kniha, která vypráví dávné příběhy, je v ní zaznamenána spousta moudrých myšlenek a částečně nám poodhaluje i oponu věcí budoucích.

A to, co z Bible přesně víme, je, že model "zoufalá modlitba - vyslyšení / nebo taky ne" je sice něco, co nás jako lidstvo od počátku provází, není to ale způsob, jak si Bůh přeje, abychom k Němu přistupovali. Modlit se samozřejmě máme, ale neměli bychom se omezovat na "výstřely" jen v případě těžkostí....

Stejně jako rodiče dávají rádi dárky svým dětem a často mají větší radost než ony, když se podaří pro ně sehnat něco pěkného, stejně tak se i Bůh raduje, když se nám dobře daří. Neznamená to ale, že je On tady snad proto, jen aby plnil naše přání, a pokud možno k tomu podle našich vlastních představ.

Nabídl nám Bibli, abychom měli možnost něco o Něm zjistit. Ne to, co si sami přejeme, ne to, co bychom rádi. Ale to, jaký On doopravdy je - protože existuje nezávisle na tom, jestli v Něj věříme nebo ne, nebo na tom, jakého bychom Jej my lidé chtěli mít.

Bible nám zaznamenává příběhy tak, jak se udály. Píše se v ní o lidech statečných i zbabělých, o lidech, kteří obstáli i o těch, kdo selhali. A píše se v ní o Bohu a o Jeho záměrech.

Boha nikdy nepochopíme, protože nás o tolik přesahuje.

Dokonce ani Bibli nepochopíme, protože skrývá více tajemství, než dokážeme rozkrýt. Protože obsahuje kus Boží mysli.

Přesto si Bůh přeje, abychom Jej poznávali, abychom usilovali o to, být Mu blíž. Nabízí nám svou náruč a svůj pohled na věc, který je o tolik jiný než ten náš. 

A budeme-li Jej hledat, začne nás měnit. Už nikdy nebudeš stejný. Tvůj život se začne proměňovat, protože kdo Boha hledá, ten Jej začne objevovat.

Pojď do toho dobrodružství s námi.

Jeremiáš 29,13:

Budete mne hledat a naleznete mne, když se mne budete dotazovat celým srdcem.