Kauza Kristus

22.04.2021

Lee Strobel, Návrat domů, 2016

Novinář při svém pátrání dochází k senzačnímu odhalení. Byl Ježíš skutečnou historickou osobou? Můžeme jakékoli tvrzení opřít o exaktní důkazy? Je Nový zákon, jeden z hlavních pramenů o životě Ježíše, dostatečně důvěryhodný?