Daniel Šimmer, starší sboru

27.03.2021

Věřit v Boha není totéž jako mít s Ním osobní vztah.

V Boha věřím v podstatě od narození. Rodiče byli a jsou věřící, tedy i pro mě bylo a je přirozené věřit v Boha. To ale neznamená mít s Bohem vztah a mít vlastní hlubokou osobní víru v něj.

Když mi bylo sedm let, řekl jsem Ježíši, že ho přijímám do svého srdce. On tam od té doby je. 

Když mi bylo deset, Bůh se mě poprvé dotknul. Prožil jsem, že není jen postava v Bibli, ale že chce být reálný v mém životě. 

Jak jsem dospíval, stále více jsem Boha poznával. Jeho lásku, jeho věrnost, dobrotu, pomoc. 

Poznával jsme ho skrze Bibli, osobní modlitbu, chvály. Někdy jsem jen tak ležel a nechal se unášet jeho přítomností. 

Boha nemůžete vidět, ale můžete ho cítit. Něco jako vítr.

Čím jsem starší, tím více si však uvědomuji, kdo jsem. 

A Pán Bůh mi dává skrze to zahlédnout, jaký je On. 

Lidé, kteří vyrůstají jako já od malička v křesťanských rodinách, možná nemají problém věřit v Boha, ale často si musí prožít ty stále dokola omílané věty jako: Jsem hříšný, Bůh mi odpustil, On mě miluje, atd. 

Známe je, víme že jsou pravdivé. Ale možná jsme v životě nenasekali tolik průšvihů, žijeme spořádaný život, poctivě pracujeme. Nemáme ve skutečnosti dojem, že nás Bůh "vytáhl z bahna". 

A právě tohle byl a někdy ještě je můj zápas. Prožít tato křesťanská "klišé" až na krev. Zažít tu svou hříšnost a Boží lásku v celé plnosti, jak jen to jde. 

Jednou jsem se takto modlil a Bůh mi ukázal, kdo vlastně jsem. Ukázal mi moje srdce. Celý večer jsem brečel a viděl, jak moc potřebuji odpuštění. Kolikrát jsem Boha a Ježíše zradil, neposlechl. 

Ale také mě naplnil svou láskou. 

Tou bezpodmínečnou láskou. 

Ne proto, jaký jsem, co jsem udělal, ale proto, že jsem.

A tak se učím ho poslouchat. Zjistil jsem totiž, že když člověk udělá něco, co Bůh chce, má z toho obrovskou radost. A je to pocit, který žádný jiný nenahradí. Člověk totiž nachází v tu chvíli smysl života. 

Kdo to nezažil, neporozumí, ale věřte mi, že je to tak.

Efezským 3:20,21

Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více, než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.