Jsi zván na bohoslužbu

Byl jsi pozván na bohoslužbu...

... a nevíš, co tě čeká?


1. Začínáme tedy v 9:30. Bohoslužbu zahájí vedoucí bohoslužby, jeden z bratrů starších. 

Na začátek všichni povstaneme a vedoucí bohoslužby se krátce pomodlí. Pak obvykle informuje o organizačních záležitostech: kdy se konají různá setkání, co sbor plánuje (brigády, dovolené, finanční sbírky a další), a také se dozvíme, kdo má v nadcházejícím týdnu narozeniny. Budou vyzváni také lidé ze sálu, jestli chce někdo k oznámením něco přidat.

2. Pak bude na pódium pozvána hudební skupina, která zahraje pár písní. 

Jejich text se promítá na zeď, takže se každý může připojit. Kdo chce, může si ke zpívání stoupnout, takže shromáždění bude vypadat poněkud nesourodě. Někteří zavřou oči, někteří zvednou ruce, jiní zas budou koukat z okna nebo se budou zabývat dětmi.

3. Když písně skončí, budou dopředu pozvány děti. 

Vedoucí bohoslužby má někdy pro děti připravené malé zamyšlení nebo rozhovor, někdy se jen pomodlí a propustí je do nedělní školy. Nedělní škola je speciální program pro děti od tří do dvanácti let, který probíhá v jiné místnosti sboru. Součástí je i malé občerstvení. V nedělní škole jde většinou o vyprávění nějakého příběhu z bible, spojeného se zajímavou tvůrčí aktivitou. Vítané jsou všechny děti, příběhy na sebe navazují jen nepřímo a když dětem chybí kontext, není to úplně zásadní překážka.

4. Následuje výzva ke svědectví. 

Zažil-li někdo něco zajímavého, chce-li vyřídit pozdrav nebo má-li obecně někdo potřebu společenství něco sdělit, je zde prostor. Protože nejde o předem definovaný obsah a mnozí se rozhodnou na poslední chvíli, že chtějí něco říct, může to být velmi pestrá směsice zkušeností, zážitků nebo zamyšlení.

5. Po svědectví se společně modlíme. 

Vedoucí bohoslužby vyjmenuje několik témat, za která je třeba se modlit: důležitá rozhodnutí našich politiků, nadcházející akce sboru, jako je například sborová dovolená, lidi ve vážné zdravotní situaci nebo třeba volby. Lidé v sále se rozdělí do menších skupinek po dvou nebo po třech a společně se modlí, což trvá zhruba pět minut. Modlitba není žádnou povinností a každý má právo "do toho nejít".

6. Dále je na řadě kázání. 

Kázajícím je obvykle jiná osoba než vedoucí bohoslužby. Kázání je stěžejní část a trvá zhruba půl hodiny. Jde o zamyšlení z Bible na nějaké téma a jeho praktickou aplikaci do našeho života. Některá kázání si můžete pustit na našem youtube kanálu, k němuž najdete přístup v sekci CBL online.

7. Shromáždění je ukončeno modlitbou. 

Buď se modlí sám vedoucí bohoslužby, nebo je nejprve dán prostor modlitbám z obecenstva. To se pak modlí nahlas jednotlivci a modlitby trvají déle, třeba dalších pět minut.První neděli v měsíci společně slavíme Večeři Páně, která je určena pro pokřtěné křesťany. Po tradičním rituálu čtení Bible a krátkém vysvětlení významu Večeře Páně procházejí bratři starší řadami a nabízejí víno ze společného poháru a kousky chleba. Kdo nemá zájem slavit Večeři Páně, zůstane jednoduše sedět a bratři projdou kolem něj. 

Pak se odebereme do jídelny na společný oběd (opět jen jednu neděli v měsíci), který je podáván za symbolickou cenu, která je stanovena pokaždé jinak a slouží k pokrytí nákladů na uvaření jídla. Společný oběd již ale není součástí bohoslužby a nezůstávají na něj všichni účastníci.

Každou neděli se po bohoslužbě otevírá kavárna, kde je prostor pro poklábosení s přáteli a v nabídce je nejen káva, ale i zákusky a polévka pro zahřátí.

I když to vypadá jako spousta akcí, bohoslužba obvykle netrvá déle než dvě hodiny.

Přijď, budeme se těšit.