Ježíš Kristus má moc proměnit život člověka v jakékoli životní situaci tak, že může žít jiný, lepší život. 

CO DĚLÁME

Sbor chce být duchovně užitečný svému okolí. Být sborem, který nese poslání (poselství o možné záchraně člověka) a je ochotný pro to něco udělat. Chceme pomáhat nést evangelium v našem regionu a spolupracovat s ostatními křesťany podobného smýšlení.

JAKÉ MÁME HODNOTY

Ve sboru jsou všechny generace lidí a sociálních vrstev. Usilujeme o bratrské vztahy, které odrážejí Kristův charakter. Někdy se nám to daří více, jindy méně. Naší společnou touhou je, aby skrze naše obyčejné životy byl oslaven Ježíš Kristus.

PO ČEM TOUŽÍME

Po duchovním růstu sboru. Toužíme po záchraně dalších lidí kolem nás, toužíme aby se ČR navrátila ke křesťanským hodnotám našich předků. Toužíme po tom, aby Ježíš Kristus byl vyvýšen.

FOTKY "ZE ŽIVOTA SBORU"