Věříme, že Bůh vyslýchá modlitby těch kdo k Němu volají a proto s Ním komunikujeme o věcech které nás zaměstnávají.

CO JE VEČER MODLITEB

Večer modliteb probíhá v Noemi v pátek v 18:00. Je to setkání křesťanů, kteří vnímají důležitost modliteb. 

CO JE NÁPLNÍM VEČERA MODLITEB

Náplní večera modliteb jsou písně, které oslavují Boha a modlitby. Modlíme se za národ, město a potřeby jednotlivých lidí.

PROČ SE MODLÍME

Pán Bůh si přeje, abychom se modlili.

PRO KOHO JE VEČER MODLITEB URČENÝ

Večer modliteb je určen pro každého, kdo věří, že Ježíš Kristus je jeho Spasitel.


Organizační informace

adresa a čas

Dukelská 424
Litvínov 3
Pátek 18:00

kontakt

Vlasta Šimmerová
simmerova@seznam.cz
+420 721 953 940