Nedělní škola je místem, kde se scházejí děti během Bohoslužeb. Mají tu svůj duchovní program, který je přiměřený jejich věku. 

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Nědělní škola je určená pro děti zejména z věřících rodin ve věku od 3 do 12 let. Je rozdělena do dvou samostatných skupin podle věku. Pro děti 3-6 let (malá nedělka) a pro děti 7-12 let (velká nedělka).

F79A1765-2.jpg

VYPRÁVĚNÍ BIBLICKÝCH PŘÍBĚHŮ

Děti se učí chápat Boží Slovo tak, aby mu rozuměly a uměly ho používat v běžném životě. Také se děti učí myslet na druhé kamarády a modlit se za ně.

F79A1870.jpg

KAMARÁDSTVÍ

Cílem nedělní školy je určitý souhrn věcí. Děti si utvářejí dobré kamarádské vztahy. Seznamují se s Božím Slovem tak, aby tomu porozuměli. Učí se vnímat potřeby jeden druhého a modlí se za ně.


KONTAKTNÍ INFORMACE

Adresa a čas

Dukelská 424
Litvínov 3
Neděle 10:30

kontakt

Lenka Trousilová
lencatr@seznam.cz
+420 723 805 536