Jako v rodině, tak i v církvi má každý svoje místo, ve kterém může využívat a rozvíjet své obdarování.

Naší snahou je vidět, že každý člověk má v církvi své místo, ve kterém může růst ve víře, v poznávání Boha a může užívat své obdarování k povzbuzení druhých. 

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Jsou otevřené všem. Je to příležitost přijít se nezávazně podívat a udělat si vlastní názor na církev i lidi v ní. Součástí bohoslužeb jsou oznámení o probíhajících akcích, které jako církev, širší rodina, v blízké budoucnosti pořádáme. Dále společně zpíváme křesťanské písně a nasloucháme kázanému slovu, které stojí na Biblických pravdách. 

DOMÁCÍ SKUPINKY

Jsou příležitostí, jak se zapojit hlouběji. Jedná se o menší skupiny lidí, které se schází jednou za týden (většinou v úterý), společně se sdílejí o svém životě, modlí se za sebe a studují Boží slovo za účelem se vzájemně povzbudit ve víře.

ČLENSTVÍ V CÍRKVI

Předchází mu křest a jasné uvědomění si životních hodnot. Sbor je chápán jako "rodina lidí víry", kde každý hledá své místo. 


kontaktujte nás

Pokud máte o nás zájem se dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na kontakt s vámi. Budeme vás kontaktovat do 24 hodin. 

Jméno *
Jméno